Biết yếu đừng ra gió.

 

NguyenChonTrung

Ông Bút –

Đảng Cộng Sản Việt Nam, cướp chính quyền và truyền ngôi mãi đến nay, vào tay Nguyễn Phú Trọng, được dân Hà Nội tặng biệt danh: Trọng Lú. Lẽ ra các ông cứ thế mà truyền hết đời này, tới kiếp khác, có ai dám nói gì đâu? Tại sao các ông bày trò “góp ý sửa đổi hiến pháp” để bốn phương sôi lên như bộng, làm “mất an ninh trật tự chung”? Để rồi các ông lên đài, lên gáo mắng mỏ người dân.

Ông Trọng Lú đạt tới học vị phó giáo sư, bị Nguyễn Đắc Kiên bẻ một phát như củi khô? Không biết Nguyễn Đắc Kiên học tới đâu? Những lý lẽ anh Kiên vặn lại nghe rơm rớp, đọc nghe sướng cả người. Lú không biết sĩ diện đã đành, cả đảng CS cũng không biết nhục, thêm một lần nhục hơn nữa: Đuổi việc Nguyễn Đắc Kiên, chứng tỏ đảng chịu hết xiết, “bức xúc” lên thấu đỉnh, mới hành động mê muội như vậy, đuổi việc NĐK là tạt thêm thau dơ vào mặt đảng và chế độ CSVN, như thế Trọng Lú, Sang và X, đến Mỹ đòi vào cổng chính, kể cũng hơi lạ.

Hết Trọng Lú, tới một lô gọi là “nhiều đại biểu” cũng đính kèm học vị tiến sĩ, lên tiếng: “Bác bỏ đa nguyên đa đảng”

Trích Vietnamnet:

VS.TS Nguyễn Chơn Trung – nguyên Chủ nhiệm UB về người Việt Nam ở nước ngoài (TP.HCM) kể lại câu chuyện xảy ra năm 2005. Trong một lần đối thoại với kiều bào, họ đã hỏi: “Ông đánh giá như thế nào đối với những người ký vào ý kiến chung đòi đa đảng, đa nguyên của một số trí thức kiều bào?”.

Ông Trung trả lời rằng, bản thân tư tưởng đa đảng, đa nguyên không sai nhưng có sai hay không là ở người sử dụng nó như thế nào. Bác Hồ khi thành lập nước cũng mời các đảng phái có nhiều xu hướng chính trị khác nhau tham gia nhưng với mục tiêu là chống Pháp xâm lược, xây dựng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Nhưng càng về sau, khi đối đầu với sự sống chết nhiều đảng tự rời bỏ kháng chiến, thậm chí theo giặc để chống lại cách mạng, chống lại nhân dân.

NguyenChonTrung_2Ông Nguyễn Chơn Trung: Không nên mơ hồ về chế độ đa nguyên, đa đảng

Sau này, chỉ còn các đảng Cộng sản, Dân chủ và Xã hội đi suốt hai thời kỳ kháng chiến. “Như vậy, Đảng ta không bài bác đa đảng, đa nguyên chung chung, mà bài bác không khoan nhượng với những ai lợi dụng đa đảng, đa nguyên để làm chiêu bài thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ”, ông Trung nói. (ngưng trích)

Nhận định ý kiến ông TS Trung, có hai điều, một điều láo và một điều ngu.

Láo:

Đồng bào trong nước đừng tin lời ông Trung, chứng minh: Ông Trung gặp kiều bào vào thời điểm nào? Tại đâu? Trước khi gặp kiều bào ông có đăng thông báo trên truyền thông báo chí không? Ông có hình ảnh, hay điều gì khác để chứng minh lời ông nói. Những người ông gặp không phải kiều bào, đó là những phần tử Công An, Kiều Vận, trong túi của họ có thẻ đảng, khác một trời một vực với kiều bào.

Ngu: 

Ông nói: Trích đoạn từ: “bác Hồ khi thành lập đảng……chống lại nhân dân”

Thưa ông tiến sĩ: Điển hình vụ Ôn Như Hầu

Nguyên từ hội nghị Fontainebleau thất bại, nửa đêm ông Hồ Chí Minh đến gõ cửa nhà Marius Moutet để ký một Tạm Ước đầu hàng Pháp; chính vì sự kiện này các đảng phái quốc gia, phản ứng mạnh, cổ vũ toàn dân chống lại Việt Minh, sự kiện này làm giao động thành phần đảng viên, đảng CSVN không ít, vì tình thế bất lợi tổng bộ đảng CSVN chọn trụ sở VNQDĐ đóng ở phố Ôn Như Hầu, tấn công. Trước đó Võ Nguyên Giáp đến gặp đại tá Crépin tạm thời làm đại diện cho Tòa Cao ủy Pháp, Giáp cầu viện Crépin, trình bày sự phản ứng của các đảng phái Quốc Gia, ngoài ra Giáp xin Pháp yểm trợ chuyên viên trọng pháo, đánh vào những chiến khu VNQDĐ, đại tá Crépin hứa giúp V- N – Giáp hết mình. Sự việc đã rõ như thế, ông cứ mê muội nói rằng vì sợ sinh tử các đảng phái QG bỏ rơi đảng CSVN, chạy theo giặc. Môn sử của CS là môn tuyên truyền của đảng, chính báo đảng xác nhận hàng ngàn học sinh bỏ bài thi môn sử, chịu điểm không, thậm chí viết bậy vào bài thi, lịch sử nước nhà chưa hề có thời đại giáo dục nào nhục nhã, như thời đại ngày nay, ông Trung không biết ru?

Nhìn hình, thấy ông cũng bộn tuổi, đâu phải con nít, ai nói gì cũng nghe, không suy nghĩ, ông còn dẫn chứng thời Hồ Chí Minh có tới 3 đảng, đảng CSVN, đảng Xã Hội, đảng Dân Chủ, ông tin sự việc này sao? Vậy với tư cách “đại biểu” ông đề nghị đảng Công Sản, trích ra vài trăm đảng viên, chia cho đảng Xã Hội, vài trăm khác chia cho đảng Dân Chủ, như thế có đa đảng ngay, nói xa ông không hiểu, kể chuyện gần cho ông biết: Trước 1975 đảng đẻ ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” chắc ông hiểu nó là thứ bù nhìn của đảng chứ?

Ông nói trước kia đa đảng không được, bây giờ cũng tiếp tục không được, cấu tạo bộ não của tiến sĩ qúa đơn giản, nên suy luận thật ngô nghê.

Sau 1975 mấy ông nói Phụ Nữ không được mặc áo dài, vì nó mang phong cách tiểu tư sản mại bản, bây giờ sao mặc được?

Sau 1975 các ông đốt sách tiếng Anh, lở thốt tiếng OK các ông mắng “không được nói thứ tiếng đế quốc” Sao bây giờ được?

Sau 1975 các ông cấm không đưọc hát nhạc Vàng, sao bây giờ được?……

Không thể lúc HCM làm không được, là ngày nay nhất định cũng không được, không ai ngu xuẩn suy luận như vậy. Muốn đất nước tiến bộ phải làm theo người sống, không thể khư khư theo lời người chết.

Ông Trung và đảng CS đang sợ đa nguyên, đưa tới lật đổ chế độ. Tất nhiên như vậy, chỉ có Quốc Gia và Dân Tộc trường tồn, chế độ nào cũng chỉ là giai đoạn. Ngắn hoặc dài tùy vào sức quật cường của toàn dân, Lịch sử Việt Nam và thế giới chưa có chế độ nào trường tồn mãi mãi, chế độ CS tại Việt Nam không có ngoại lệ. Ông Trung, Trọng Lú có sợ cũng vô ích.

Các ông duy trì độc đảng, để độc quyền bán nước, độc quyền đưa cả dân tộc vào tròng nô lệ Tàu. Cờ 6 sao thường bị lộn, nó như một phép thử lòng dân, khác nào chuyện Tào Tháo đi săn ở Hứa Điền, nghĩa là đã rắp tâm cướp ngôi từ lâu.

Ngày nay theo lời các ông, nhiều người, nhiều đoàn thể, và Tôn Giáo dùng bàn phím góp ý hiến pháp, dĩ nhiên không ai lạ với trò chơi mèo vờn chuột của mấy ông. Nhưng sẽ tới lúc nhân dân cả nước dùng bù cào, cuốc chĩa “sửa” hiến pháp, dù các ông không mời gọi!

Ngày tất yếu đó sẽ đến và phải đến, lich sử Việt đã chứng minh như thế, dân tộc này không mãi cúi đầu làm tôi đòi cho một lũ ngu dốt, tham tàn chuyên ăn hại, đái nát và nói dốc.

Ông Bút.

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s