Đổi tên nước: Màn che mắt để đổi tiền?

Thu Anh (Danlambao) – …Thời gian tới, nếu như việc đổi tên nước được thông qua dù là tên gì đi chăng nữa, thì đây cũng là một trong những mưu mô thâm độc để hợp thức hoá việc ĐỔI TIỀN theo tên nước, nhằm hóa giải những khoản nợ khổng lồ và vĩ đại trong nước…

*
Hòa vào khí thế dòng chảy đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi “Hiếp Pháp” 1992, ngày hôm qua (13/4) báo chí và truyền hình lề phải rầm rộ đưa tin:
“Điều 1 dự thảo tiếp thu, bên cạnh cách viết cũ tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuất hiện phương án mới, phản ánh chính xác hình thức chính thể và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ: “(1) Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. (2) Tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.”
 
“Phương án này thể hiện ý kiến nhiều tầng lớp nhân dân, cho rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tên gọi gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở Việt Nam, là thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đã được long trọng tuyên bố với nhân dân và toàn thế giới qua bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc ngày 2/9/1945. Tên gọi ấy được khẳng định trong Hiến pháp 1946, 1959 và chỉ được thay đổi bởi Hiến pháp 1980. Về mặt pháp lý, đến thời điểm này, tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được sử dụng nhiều hơn so với tên nước hiện nay.”
Đây là một chủ ý đáng ngờ vì trước đó không thấy nhắc về việc đổi tên nước, dù mọi người chẳng tha thiết gì cái khúc “xã hội chủ nghĩa”. Rồi thì hôm 11/4, tại cuộc họp của chính phủ lại thốt ra được “quyền lập hiến thuộc về nhân dân”, chưa hết, bia kèm lạc còn có: quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo hiến pháp, và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý.
Màn này có thể là khúc dạo đầu trong chương mới, khi mà đảng cùng chính phủ cho ta đi hết từ bất ngờ này tới giật mình khác vì thấy nhân dân góp ý đâm thủng điều 70 (đòi lực lượng vũ trang trung thành với “Đảng” trên hết) giờ đã trùng xuống dù vẫn đòi trung thành với đảng, nhưng đứng sau Tổ quốc và nhân dân.
Thời gian tới, nếu như việc đổi tên nước được thông qua dù là tên gì đi chăng nữa, thì đây cũng là một trong những mưu mô thâm độc để hợp thức hoá việc ĐỔI TIỀN theo tên nước, nhằm hóa giải những khoản nợ khổng lồ và vĩ đại trong nước.
Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ hãy rút sạch tiền mặt tại nhà băng cộng sản đem quay qua mua vàng, USD, EURO để tránh rủi ro trước khi quốc hội thông qua “Hiếp pháp” mới 2013.

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s