Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

Kính mời đồng hương, phật tử khắp nơi cùng tham gia

Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới .

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, 2014 tại Thiền Viện Minh Đăng Quang

3495 Greenview Dr. Lawrenceville, GA 30044

MinhDangQuang

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s