Ký thỉnh nguyện thư giúp Joshua Wong và các bạn sinh viên Hồng Kông

1- Lời kêu gọi của Joshua:
“Tôi Joshua Wong, tôi là người phát ngôn của Phong trào Chiếm Khu Trung Tâm ( Occupy Central ) Chúng tôi hy vọng nhiều người dân từ các nước khác nhau và các quốc gia khác nhau có thể hỗ trợ chúng tôi vì chúng tôi hy vọng Hồng Kông có thể thực sự có phổ thông đầu phiếu dưới sự cai trị của đảng Cộng sản TQ.
Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể tạo ra một phép lạ là nước đầu tiên có thể được phổ thông đầu phiếu và cải cách chính trị dưới sự kiểm soát của cộng sản. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục bằng cách sử dụng nguyên tắc hòa bình và phi bạo lực và không làm tổn thương người khác kể cả cảnh sát bởi vì chúng tôi biết vấn đề không phải là từ cảnh sát. Vấn đề đến từ các giám đốc điều hành của Hồng Kông (cài đặt bởi Trung Quốc). Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người từ các nước khác nhau có thể hỗ trợ chúng tôi bởi vì chúng tôi cần sự hỗ trợ quốc tế vì nhiều phương tiện truyền thông và nhiều người hỗ trợ sẽ tạo áp lực lớn hơn cho đảng Cộng sản, ngăn ngừa họ sử dụng bạo lực làm tổn thương hoặc thậm chí giết những người đang tranh đấu trên đường phố. Chúng tôi không biết cảnh sát có sẽ làm tổn thương chúng tôI một lần nữa không.
Xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ký tên và chia sẻ kiến nghị này”
2- Nội dung kiến nghị:
Tại Hồng Kông, hàng ngàn người đã biểu tình ôn hòa tại Bauhinia Golden Square ở quận trung tâm của Wanchai. Học sinh phát động phong trào bất tuân dân sự hòa bình này để yêu cầu người dân được quyền bầu lãnh đạo của họ một cách tự do. Người dân Hồng Kông đang đưa tay lên cao đấu tranh chống những cải cách gần đây áp đặt bởi Trung Quốc, đòi hỏi sự chấp thuận của Bắc Kinh cho bất kỳ ứng cử viên nào ra ứng cử chức vụ giám đốc điều hành trong các cuộc bầu cử từ năm 2017.
Chúng tôi đã vận động để đòi hỏi sự từ chức của Leung Chun-Ying, Giám đốc điều hành hiện tại của Hồng Kông được chọn bởi Bắc Kinh. Năm 1997, khi Anh Quốc trả lại kiểm soát của Hồng Kông cho Trung Quốc sau khi cai trị đất nước trong 150 năm, Trung Quốc cam kết duy trì hệ thống kinh tế và pháp luật hiện hành đang tồn tại tại đặc khu hành chính này. Nhưng bây giờ rõ ràng là Bắc Kinh đang cố gắng phá vỡ lời hứa của mình bằng cách áp đặt các biện pháp hạn chế hơn đối với người dân của Hồng Kông.
Chúng tôi hoan nghênh sự trưởng thành của giới trẻ Hồng Kông và khuyến khích mọi người tự do dân sự và những người ủng hộ dân chủ ủng hộ cho cuộc biểu tình lớn và yên bình này.
Xin hãy ký và chia sẻ rộng rãi bản kiến nghị này!

Đọc đề tài : Bộ não điều khiển biểu tình ở Hồng Kong qua lời người trong cuộc

https://honnuoc.com/tham-khao/bo-nao-dieu-khien-bieu-tinh-o-hong-kong-qua-loi-nguoi-trong-cuoc/

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s