THƯ CÁM ƠN – KHỐI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM

SUY TON NGO TONG THONG

 

Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong.

Chân thành tri ơn đến:

– Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

– Đức Ông Chánh Xứ Đức Mẹ Việt Nam

– Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

– Chân thành tri ơn đến quý Ban Chấp Hành, & Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Georgia.

– Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam, North Carolina

– Quý Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Georgia

– Quý Đại Diện Hội Cựu Quân Nhân, Quân Binh Chủng QLVNCH, tại Georgia

– Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt Georgia

– Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Georgia

– Quý Cao Niên Ban Tế Lễ

– Quý Đại diện đoàn thể, đảng phái:

– Tân Cách Mạng Đại Việt Đảng/ Georgia

– Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng/Georgia

– Việt Nam Quốc Dân Đảng/Georgia.

– Quý diễn giả:

Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Minh Thắng

– Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí:

Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, đài truyền thanh, truyền hình Vietop. Tuần Báo Trẻ, Tuần Báo Viettimes, Tuần Báo Hồn Nước, bán nguyệt san Kiến Thức Dân Việt, bán nguyệt san Niềm Tin.

Quý chức và Cộng Đồng Dân Chúa, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng quý Bà Mẹ Công Giáo,

– Ban Nhạc Vương Hiếu, các ca sĩ: Lan Anh, Thanh Hương, Thùy Linh (Đà Nẵng) Thùy Linh (Nha Trang) Thái Sơn,

cùng các bạn Hiền Thanh, Kim Hồng, chị Năm…

– Tân Huỳnh Camera

– Đặng Chi Camera

– Nhà hàng I Luv Phở.

    Nhờ công ơn và nhiệt tình của quý vị, đã giúp Ban Tổ Chức thực hiện Lễ Tưởng Niêm, năm 2014.

   Xin tri ơn toàn thể quý Trưởng Thượng, quý Đồng Hương, đã nhiệt tâm, thành kính đến với ngày lễ.

  Trong tổ chức, dù cố gắng rất nhiều, song không thể tránh những thiếu sót. Kính mong quý vị niệm tình tha thứ, đồng thời góp ý bằng nhiều phương tiện, ngõ hầu chúng tôi phục vụ cho năm tới được chu tất hơn.

 

Về tài chánh, tạm thời báo cáo như sau:

 

Đồng Hương, Quan Khách ủng hộ, tổng thu: $3,300

Chi: Nhà hàng: $1,900

Hoa qủa: $230

Trang trí: $65

In ấn $24

Thù lao ban nhạc $300.00

Ca sĩ: $200.00

Tổng chi: $2,719

Còn: $681

 

                 Một lần nữa, chúng tôi tri ơn toàn thể quý vị, cầu xin ơn trên gia hộ cho quý vị cùng bửu quyến bình an và dồi dào sức khỏe.

                                                                        Atlanta ngày 05 tháng 11 năm 014

 

                                                                                           TM BTC

                                                                                     Nguyễn Hữu Hy

treVN

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s