Thỉnh Nguyện Thư Hợp Nhất Cộng Đồng GA

 Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Công Đồng GA kêu gọi mọi người cùng ký Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu 2 Cộng đồng người Việt tại Tiểu Ban Georgia ngồi lai với nhau để bàn thảo những phương thức thống nhất Cộng đồng trong tinh thần xây dựng, bình đẳng và hợp lý .

Quí vị vào trang web http://hopnhatcongdong.org để ký tên.

HopNhatCDMeeting

 

ubvdhncdubvdhncd1ubvdhncd2

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s