THÔNG BÁO

ThongCao

Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH VỀ HỘI XUÂN DÂN TỘC, TẠI TIỂU BANG GEORGIA

Kính gởi:

– Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể.

– Quý Đồng Hương Việt Nam tại Georgia và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Kính thưa quý vị:

Sau 30/4/1975 người Việt chúng ta ra đi, tản mác khắp bốn phương trời. Nhưng tất cả đều là “Đồng Bào,” cùng chung giòng máu Lạc Hồng, cùng chung một lý tưởng, ra đi để tìm một cuộc sống tự do. Thế nhưng tại tiểu bang Georgia, từ lâu đồng hương phải sống trong tình trạng phân hóa, chia rẽ trầm trọng. Sư phân hóa không chỉ dừng lại trong hai ban đại diện Cộng Đồng, mà còn thấm sâu vào các hội đoàn tại đây. Sự chia rẽ nhất định không phải là tấm gương tốt đẹp cho thế hệ trẻ, lại càng không thể là điều thuận lợi, trong công cuộc phát triển Cộng Đồng.

Thưa quý vị:

Gần hai chục năm qua, mỗi bên đại diện Cộng Đồng, đều phải chi ra một số tiền rất lớn để tổ chức Hội Xuân Dân Tộc, thiết nghĩ nếu tại Georgia chỉ có

MỘT CỘNG ĐỒNG và MỘT HỘI CHỢ XUÂN DÂN TỘC.

Bằng chừng đó thời gian chia rẽ, chúng ta tiết kiệm một số tiền cả triệu đồng, với số tiền này làm được rất nhiều lợi ích cho đồng hương.

Bởi những suy nghĩ trên, khởi đi từ tập thể Thương Gia Nghiệp Chủ, (TGNC) sau đó hình thành Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng, chúng tôi đến tiếp xúc hai ban đại diện. Dĩ nhiên trong thuyết phục chúng tôi dùng lời lẽ ôn tồn, văn hóa, chứng minh những điều lợi ích, khi hai cộng đồng hợp nhất, và những thiệt hại từ tinh thần, danh dự đến vật chất, nếu cứ mãi chia rẽ. Tuyệt đối không ai điên rồ ép buộc “đoàn kết,” cũng như một thiểu số nghĩ rằng Thương Gia, Nghiệp Chủ tại Georgia “không tài trợ, giúp đỡ Hội Chợ Xuân” là hoàn toàn không có căn cứ. Tập thể TGNC vẫn tiếp tục ủng hộ, tài trợ Hội Xuân Dân Tộc, cho tất cả đoàn thể và Cộng Đồng nào có tâm ý, thiện chí hợp nhất và phát triển Cộng Đồng.

Để tránh mọi sự hiểu lầm, chúng tôi trân trọng kính gởi đến đồng hương khắp nơi am tường.

Trước thềm năm mới, Xuân Ất Mùi. Kính chúc quý Đồng Hương cùng bửu quyến vạn sự an lành và may mắn.

Atlanta – Georgia ngày 21 tháng 12 năm 2014

Trân trọng.

Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s