Biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng tại Denver Cororado

BieuTinhDenver
Tin Denver Colorado.

Lúc 7:00 tối thứ bẩy ngày 3 tháng 1 năm 2015 Tại TP Denver tiểu ban Colorado đã diễn ra cuộc biểu tình trên 5 tiếng đồng hồ dưới cái lạnh trừ 21 độ F với rất đông Quý đồng hương các nơi về tham dự .

Cuộc biểu dương sức mạnh của Cộng Đồng Người Việt Nam Quốc Gia Tại Denver đã làm cho những người bầu sô phải huỷ bỏ Sô trình diễn của Cs Đàm Vĩnh Hưng va thay vào đó một Ca sĩ khác.

Phóng viên Vũ Nhân gởi về phòng sự sau đây:

Xem tiếp phần phát hình của SBTN với Đỗ Dũng và Mai Phi Long:

http://sbtn.tv/vi/01052015-sbtn-morning-voi-do-dzung-mai-phi-long.html

One response to “Biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng tại Denver Cororado

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s