Hình ảnh ngày Tưởng Niệm 30-4 trước Quốc Hội tại Ottawa, Thủ Đô nước Canada.

Đúng sáng ngày 30-4-2015, rất đông người VN từ các nơi kéo về Thủ Đô nước Canada để dự Lễ Quốc Hận 30-4. Đặc biệt là Quốc Hội Canada đã treo cờ rủ trong Ngày Lể Tưởng Niệm 30-4 .

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s