Ai chửi kệ cha hắn.

nhantintuchuc1

Ông Bút –

Mấy hôm rày cháu Hoải Bảo nằm nhà, xây mặt vô tường, khóc rấm rức hoài, cơm cháo không chịu ăn, Sửa nuốt cũng không vô. Bà ngoại, bà nội dỗ cách chi cũng không được, mẹ cháu Hoài Bảo thầm thì: Nề, chớ con thương đứa mô, nói thiệt đi, dù con ông trời mẹ cũng cưới đem về đây cho con, nói đi con, tội chi khóc hoài, làm mẹ cũng héo hon ruột gan…

Chỉ có ông Lê Phước Thanh, cha của cậu bé Hoài Bảo, người biết hết thảy, ông xô cửa phòng, sấn vào nạt nộ: Chớ mần cái chi mà thì thầm, năn nỉ hắn, làm ơn, làm phước đi ra ngoài hết coi. Trước cơn thịnh nộ bà nội, bà ngoại, mẹ của cháu len lét lỉnh đi một nước, ông kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, đằng hắn giọng:

Nề, mấy bửa ni người ta chửi mi phải không? Nói đi tau giải quyết cái một cho coi. Bấy giờ cậu Hoài Bảo mới trở mình, khàn khàn: Con nói ba rồi, đùn đẩy con lên giám đốc làm chi, người ta nhạo báng, khinh bỉ, con chịu hết nổi.

Họ chửi răng, nói cụ thể cho tau nghe?

Thì họ chửi: “Mi không bú dế thằng cha bí thư của mi, ngữ như mi làm bảo vệ sở, chưa chắc ai cho, bày đặt giám đốc. Họ chửi ù tai, hoa mắt nhớ không xuể ba ơi! Chắc con chết mất.”

Hứ! Ngu như mi là cùng, tau hỏi mi dân đói sặc gạch, tụi nó ganh tị, sức tụi nó chửi mi được mấy năm? 5 năm? 3 năm? Tau chấp tụi nó chửi mi mười năm, tới lúc nớ mi già mất rồi, sợ chi nữa?

Đời phải biết nhục, rồi mới vinh chớ con. Bộ mi tưởng cái bí thư của tau vinh lắm chắc!? Muốn được bí thư, phải biết chạy, biết chọt, phải biết đút, phải biết lót, phải biết nịnh, biết bợ, biết đấu, biết đá, thi triển đủ ngón nghề, bộ mi tưởng giản đơn lắm hả con? Tau chỉ nịnh bợ vài thằng, tau được làm cha cả tỉnh, sướng không? Mà đố ai biết tau nịnh. Tau nịnh, tau đút lót trong chốn thâm cung, răng biết được? Thiên hạ chỉ thấy cái bí thư tỉnh là vinh hiển thôi. Mi không chống mắt coi, thằng Kim Giun Ủn, làm vua Bắc Triều Tiên, mồm còn hơi sửa, chưa ăn thua, mi mới giám đốc sở nhằm nhò chi khóc lóc. Chừ đang là Xã Hội Chủ Nghĩa, tranh thủ được chừng mô, chừng. Biết đâu mai tê, dân khôn ngoan lấy lại quyền làm người, đến lúc nớ cha con mình có nước đi ăn mày à con!

Mi đừng lo tau có kế rồi, tau phone cho chú Sự, cựu thành ủy Hội An, thím Thị Ninh, giúp vô mỗi người một câu là êm re, chứ gì.

Chú Sự nói:

Theo ông Sự, người dân có quyền nghi ngờ có ưu ái khi bổ nhiệm vì là con của Bí thư Tỉnh ủy nhưng ông tin “trường hợp này thì khác”. “Nếu cháu Hoài Bảo không phải con ông Thanh thì mọi việc rất bình thường.” (Trích Báo Mới)

Bây giờ cháu Hoài Bảo, mới uể ỏi: Ổng nói huề vốn “trường hợp này thì khác” ổng không giải thích được cái “khác” là gì cả, “không phải con ông Thanh mọi việc rất bình thường.” Nói như rứa quá cha ông tố giác nó bất bình thường, cái chức giám đốc nhờ cha bí thư mà có, ông Sự ổng nói đía, tại ba ngu, ba mới không biết thôi!

Tau vả vô mặt mi chừ, cái chức mi từ đâu mà có, mi dám sân si, hỗn xược với tau?!! Mẹ cậu đẩy cửa chạy vào: Thôi mình, thôi mình đừng nóng, tội nghiệp con, mấy ngày ni nó khổ tâm căng thẳng lắm, con mệ Ninh nữa ăn nói như cục c…

Ông làm ơn nghe con mẻ, này:

“Theo bà Ninh, nếu người đó không phải là con Bí thư tỉnh ủy vừa về hưu thì câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoặc nếu người đó là con bí thư của tỉnh khác thì vấn đề cũng sẽ ít phức tạp.” (Trích Báo Mới)

Không có 2 chữ Nếu của con mẻ, thằng con ông không có chức giám đốc sở, toàn một giuộc xỏ lá, chứ quý hóa gì ông ơi.

Ông Thanh vỗ vỗ trán, ừ hè tụi đẻo, thôi được tau bỏ tiền chạy chọt cho một thằng cù bấc, cù bơ con bà Phước, chừng 25 tuổi, nó lên làm giám đốc sở Thương Binh Xã Hội, hoặc sở chi đó cũng được.

Mẹ cậu Bảo hỏi: Tiền đâu đem phí chạy chức cho con người ta?

Ông Thanh: Nhằm gì, chạy cho nó làm chơi vài ba tháng, dư luận tập trung chiếu vào nó. Để thấy đảng ta thực sự chuộng nhân tài trẻ, xong việc đạp nó đi, bỏ ra chừng một tỷ chứ nhiều nhặn gì cho cam.

Quay qua cậu Hoài Bảo, ông Thanh gằn:

Trong lúc tau thi hành kế hoặch mới, mi cứ yên chí làm giám đốc sở. Dân nó chửi kệ mẹ cha hắn.

Ông Bút

(Người dân nhắn tin đề nghị Giám đốc sở 30 tuổi từ chức):

nhantintuchuc-dinhvanhainhantintuchuc1

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s