Thư Mời

ChiSiNgoDinhDiem

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong.

2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2015 tại

Hội Trường: 4500 Satellite Blvd, Duluth – GA 30096

(Xem chi tiết trong Poster)

TM-NgoDinhDiem

23 Oct 1961, Saigon, South Vietnam --- General Maxwell Taylor, special military advisor for President Kennedy meets with South Vietnam President Ngo Dinh Diem in Saigon on October 23, 1961. --- Image by © Bettmann/CORBIS

23 Oct 1961, Saigon, South Vietnam — General Maxwell Taylor, special military advisor for President Kennedy meets with South Vietnam President Ngo Dinh Diem in Saigon on October 23, 1961. — Image by © Bettmann/CORBIS

NDD1 NDD2 NDD3 NDD4

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s