Đại tá gốc Việt Lê Bá Hùng sẽ trở lại Việt Nam chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương.

Bản tin Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 9 năm 2016.

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s