One response to “kyten1

  1. Tố cáo tội ác của đảng CSVN và tội đồ Hồ chí Minh trước Hội Đồng Bảo An LHQ và trước các Tòa Án Quốc Tế là một việc làm rất chính đáng. Đề nghị mọi người yêu chuộng nền tự do, quyền làm người, lẽ công bằng, sống hòa bình, hạnh phúc thì nên tham gia việc tố cáo này.

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s