2/- Diễn Tiến Cuộc Đảo Chánh ngày 1 – 11 – 1963 tại Nam Việt Nam

Big Minh & Cabot Lodge
US President Kennedy
Đại sứ F. Nolting và TThống Diệm

Phan Đức Minh
Bài số 1 là “ Nguyên nhân của cuộc đảo chánh ngày 1 – 11 – 1963 tại
Nam Việt Nam “ . Bài này được viết tiếp theo để biến cố lịch sử ngày 1
tháng 11 – 1963 tại Nam Việt Nam được rõ ràng và đầy đủ hơn.

 • Tổng Thống Ngô Đình Diệm –
 • Đi vào con đường đảo chánh : Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn, Ông Nolting , hết phương gỡ rối. Báo cáo được tới
  tấp gửi về Hoa Thịnh Đốn, và Bộ ngoại giao Mỹ liên tục phúc trình tình hình nguy ngập tại Sài Gòn với yêu cầu phải
  thay thế ngay Ông Diệm bằng một người khác. Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy , vốn không thích thú lắm với chính
  sách can thiệp sâu đậm của Mỹ vào cái ” Vũng lầy Việt Nam ” ngay từ khi vào Toà Bạch – Ốc, để phải đối đầu trực
  tiếp với Trung cộng, đành phải chọn Ông Henry Cabot Lodge thuộc Đảng Cộng Hòa , một tay cáo già chính trị, từng
  nhiều phen giải quyết gọn lẹ những vấn đề của Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới , sang Sài Gòn thay thế Ông
  Nolting trong việc gỡ rối tình hình. Khi cần thay thế một chính quyền tại quốc gia nào đi ngược lại quyền lợi cuả Mỹ
  là Cabot Lodge làm xong ngay. Thực tâm Ông Kennedy là muốn Cabot Lodge sang Sài Gòn giàn xếp sao cho ổn
  thoả, có lợi cho đường lối, chính sách và quyền lợi cuả Mỹ tại đây; nhưng Cabot Lodge thì ngay từ lúc nhận lệnh để
  lên phi cơ sang Sài Gòn, là đã tính ngay chuyện loại Ông Diệm ra khỏi chính quyền, thay thế bằng một người hay một
  nhóm nhân vật lãnh đạo mới, biết vâng phục đường lối cuả Mỹ trong lúc này ( bị bọn tài phiệt thao túng theo đường
  hướng buôn bán chiến tranh, đổ quân tác chiến của Mỹ vào chiến trường Việt Nam ).
  Khi Cabot Lodge nhận nhiệm vụ bước lên phi cơ sang Sài Gòn thì giới truyền thông cuả Mỹ đã nói chắc như đinh
  đóng cột là ” In Washington, the Kennedy administration begins seriously speculating on a coup against Diem ),
  nghiã là nói thẳng ra rằng Cabot Lodge sang Sài Gòn với sứ mạng lật đổ Tổng Thống Diệm. Cabot Lodge biết rõ rằng
  thuyết phục một số Tướng Lãnh có quyền, có quân trong tay đứng ra làm cuộc đảo chánh chẳng mấy khó khăn vì
  chuyên viên đảo chánh này đã có sẵn trong tay những ” Bảo bối quan trọng, thiết yếu nhất;” chỉ việc đem ra sử dụng
  mà thôi. Đó là:
  A.- Trong tình trạng rối loạn trước mắt, Cabot Lodge đánh trúng tim những ” Người hùng Quân Đội ” là phải ra tay
  gấp để cứu dân, cứu nước. Tướng Lãnh không thể ngồi yên để trông thấy nhà tan, nước mất…
  B.- Các Tướng Lãnh, những người anh hùng của đất nước phải nắm lấy chính quyền. Chỉ có các Tướng Lãnh mới
  đủ khả năng và uy thế để lãnh đạo đất nước này đi đến chiến thắng, vinh quang, tự do, hạnh phúc vv…
  C.- Cabot Loge lại còn có một thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ, được liệt vào hàng ” Siêu hoả lực – Superfirepower “,
  còn hơn cả bom A, bom H, hơn cả phi đạn tầm xa, tầm cụt, đánh đâu thắng đó. Đó là ” vũ khí Đô La”. Dùng cả đống
  đô la ( giá trị năm 1963 ) để lôi kéo 1 số Tướng Lãnh có quyền lực, có quân trong tay vào hàng ngũ đảo chánh,
  trong tình thế Sài Gòn sôi sục đấu tranh như thế thiết tưởng chẳng phải chuyện khó khăn đối với Cabot Lodge, chuyên
  viên nhà nghề trong những áp-phe đảo chánh. Tướng nào còn do dự, lưng chừng, không quyết tâm đảo chánh thì ” Bộ
  chỉ huy đảo chánh ” phải thuyết phục, hù dọa và… chi tiền. Tiền đã có người lo rồi. Sĩ Quan cao cấp nào tỏ ra ương
  ngạnh, trung thành tuyệt đối với Ông Diệm thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh cuối cùng là ” xoá sổ luôn “.
  Mục này dễ thôi! Chỉ cần triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Tổng Tham Mưu với sự có mặt bắt buộc của các
  Tướng Lãnh, các Tư Lệnh Quân Đoàn, Sư Đoàn, các Chỉ Huy Trưởng Binh Chủng, các cơ quan trọng yếu cuả Quân
  Đội. Ai không quyết tâm, dứt khoát lật đổ Ông Diệm, hay bỏ ra ngoài phòng họp để phản đối thì lực lượng an
  ninh ( đã chọn lựa kỹ càng ) phải bắn hạ ngay tức khắc khi kẻ đó vừa bước chân ra khỏi cửa phòng họp, bất kể
  kẻ đó là ai. Có thế thiên hạ mới sợ mà phải đi theo . Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng đặc biệt – người
  quân nhân thật sự anh hùng, với tinh thần ” Uy vũ bất năng khuất ” , là một trường hợp điển hình. Ông đã bị
  bắn gục ngay khi ra khỏi cửa phòng họp vì Ông không chấp nhận cúi đầu khuất phục trước áp lực cuả đám
  người bội phản, bị xúi giục bởi đồng Đô La của ngoại qưốc.
 •  Ngày 4-7-1963 : Tướng Trần Văn Đôn , người đang giữ chức vụ chỉ huy cao nhất trong Quân Đội, thông báo
 • cho Lucien Conein , nhân vật cao cấp cuả cơ quan Tình Báo Trung Ương Mỹ ( CIA –
 • Central Intelligence Agency ) tại Sài Gòn biết là một vài Tướng Lãnh cuả Quân Đội Việt
 • Nam… đã ô kê theo kế hoạch và đang ráo riết chuẩn bị cuộc đảo chánh lật đổ Ông Diệm.
 • Tướng Trần Thiện Khiêm, người được Tổng Thống Diệm tin cậy vì đã đem quân từ vùng
 • 4 Chiến Thuật về giải cứu Tổng Thống đầu tiên trong vụ đảo chánh hụt cuả Nguyễn
 • Chánh Thi và Vương Văn Đông ( 1960 ), và được CIA cuả Mỹ nhắm mua chuộc, lôi kéo
 • để sử dụng khi cần, mới là người lãnh đạo kế hoạch này, nhưng Tướng Khiêm khôn
 • ngoan lắm, cứ đóng vai chỉ huy ở hậu trường, đề phòng những trường hợp “ Mưu sư tại
 • nhân, thành sự tại Thiên – L’ homme propose, Dieu dispose “ khó ai biết trước được.
 • Ngày 20-8-1963 : Tổng Thống Diệm chấp nhận đề nghị cuả Tướng Trần Văn Đôn
  ( xưa nay được Ông Diệm tin cậy vì là một trong số những Tướng Lãnh được coi là có
 • Tướng Trần Văn Đôn –
  thực tài, xứng đáng với cấp chức được giao phó ) ban hành Lệnh Thiết Quân Luật – Declaring Martial Law ) để giữ
  vững tình hình và đối phó hiệu quả với cuộc chiến tranh phá hoại của cộng sản trên mọi lãnh vực và trong tình thế
  hiện tại. Mục đích thực sự của số Tướng Lãnh cầm đầu âm mưu đảo chánh là dựa vào tình trạng thiết quân luật để xiết
  chặt an ninh, bố trí quân đội cần thiết cho cuộc đảo chánh.
  Tổng Thống Diệm thì lại nghĩ khác . Ông Diệm nhận thấy tình hình đã đến lúc cần phải tập trung và bố trí lực
  lượng quân đội để cho bào đệ cuả Ông, Ông Cố Vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu – Người được dư luận đánh giá là viên
  cố vấn an ninh, chính trị xuất sắc, có mưu lược, khôn ngoan, ra tay dập tắt dứt khoát cuộc âm mưu lật đổ chính quyền.
  Điều này mang đầy tính chất phức tạp:
 • Có khá đông dân chúng bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh một cách nghiêm trọng thật sự.
 • Mang mầu sắc Chiến tranh tôn giáo
 • Được một phần quan trọng quân đội chính phủ ủng hộ.
 • Được người bạn Đồng Minh khổng lồ hậu thuẫn cho mình xưa nay; đã xoay chiều, khuynh đảo chính mình

để thay thế bằng một lá bài khác.

 • Đươc cộng sản quốc nội cũng như quốc tế chú tâm khai thác triệt để hầu làm tan rã một
  chính quyền chống cộng quyết liệt, và chống cộng có Đường Lối, Sách Lược mang lại hiệu quả
  rõ ràng.
 • Ngày 21-8-1963 : Tình trạng càng trở nên phức tạp, nguy hiểm khi quân đội trung thành
  với chính phủ, đồng loạt mở cuộc tấn công vào các Chuà chiền tại Sài Gòn, Huế và vài thành
  phố lớn khác; nhằm truy lùng, bắt bớ các nhân vật chính trị đối lập, tu sĩ, tăng ni, sinh viên, bị
  coi là những thành phần cốt cán của lực lượng đấu tranh chống chính phủ.

Thượng tọa Thích Trí Quang

 • Ngày 22-8-1963 : Ngoại Trưởng Vũ Văn Mẫu, Giáo Sư Đại học Luật Khoa, một phật tử từ chức và cạo đầu ( như
  các tăng ni ) để phản đối sự đàn áp của chính phủ. Đại Sứ Hoa Kỳ, Henry Cabot Lodge, báo cáo về Hoa Thịnh Đốn:
  Ông Ngô Đình Nhu là nguời chủ động trong công cuộc đàn áp triệt để này và xác nhận: Các Tướng Lãnh chính thức
  yêu cầu Hoa Kỳ ủng hộ tích cực cho cuộc đảo chánh đang được xúc tiến tổ chức.
 • Ngày 24- 8- 1963 : Hoa Thịnh Đốn ra lệnh cho Cabot Lodge, liên lạc với Tổng Thống Diệm và yêu cầu Tổng
  Thống loại bỏ ngay Ông Nhu ra khỏi bộ máy chính quyền Sài Gòn. Nếu không thì chính Tổng Thống Diệm cũng là
  người phải ra đi.
 • Ngày 26-8-1963 : Đại Sứ Mỹ, Cabot Lodge trực tiếp gặp Tổng Thống Diệm để bàn về việc loại bỏ Ông Nhu và thay
 • đổi chính sách. Tổng Thống Diệm nghiêm khắc, nhìn thẳng vào mặt Cabot Lodge, và nói : Ông dứt khoát không loại
 • bỏ Ông Nhu và không bàn chuyện thay đổi chính sách với Cabot Lodge. Cabot Lodge sau đó, thúc bách chính quyền
 • Kennedy , cho đến lúc này vẫn còn chưa mạnh mẽ, thống nhất ý chí trong việc lật đổ Tổng Thống Diệm – Lodge
 • presses the Kennedy administration, still badly divided over the issue of encouraging a coup, to support the dissident
 • Generals…) ủng hộ các Tướng Lãnh để lật đổ ngay Ông Diệm. Giám
 • Đốc cơ quan CIA của Mỹ tại Sài Gòn, John Richardson , đồng quan
 • điểm với Cabot Lodge, và tường trình lên Tổng Thống Kennedy là
 • tình hình không còn cách nào cứu vãn được nữa, chỉ còn cách loại bỏ
 • Tổng Thống Diệm và Ông Nhu mà thôi.
 • Ngày 31-8-1963 : Tại Hội Nghị An Ninh Quốc Gia, Paul
  Kattenburg, vừa từ Sài Gòn trở về, khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ
  nên nhân lúc này, tìm cách rút chân ra khỏi ” Vũng lầy Việt Nam “
  một cách danh dự. Ngoại trưởng Dean Rusk phản đối và xác định là
  Hoa Kỳ sẽ ở lại Việt Nam cho tới khi chiến thắng. Bộ Trưởng Quốc
  Phòng McNamara khẳng định rằng Hoa Kỳ đang đi tới chiến
  thắng và phải chiến thắng .
 • Các Tướng lãnh đảo chánh –
  Thế mà 2 chục năm sau, McNamara lại viết sách, viết Hồi Ký nhận tội, hối lỗi về sự tham chiến của Hoa Kỳ tại
  Việt Nam là một sự sai lầm to lớn. Ông McNamara này lại còn sang tận Hà Nội gặp Tướng cộng sản Võ Nguyên Giáp
  để thú nhận tội lỗi đàng hoàng. Ông McNamara gián tiếp nói lên rằng: Cả nước Mỹ, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều bị…
  mát dây điện, lẩm cẩm như Ông McNamara hết trơn. Chỉ có một mình Ông Bill Clinton là khôn ngoan, sáng suốt để
  chơi màn ” trốn quân dịch, đóng vai Draft Dodger ” để sau này còn sống mà làm Tổng Thống kiêm Tổng Tư Lệnh
  Hải Lục Không Quân cuả Siêu Cường Quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, lại thêm nhân vật bất nhân, bất nghiã, gian ngoan,
  thủ đoạn nổi tiếng của Hoa Kỳ là Kissinger, khi biết cuộc đời cuả mình sắp đến ngày tàn, cũng lại viết thêm sách,
  thú nhận : Sự Xụp đổ đau đớn cuả Nam Việt Nam là do lỗi lầm quan trọng cuả Hoa Kỳ…
  Điều này chứng tỏ trong chính phủ Hoa Kỳ lúc đó không có sự thống nhất trong đường lối chiến tranh tại Việt
  Nam. Việc này làm cho chính Tổng Thống Kennedy cũng không dứt khoát trong vấn đề : Ra đi hay ở lại trong ván
  bài Việt Nam. Mà nếu ở lại thì ai là người có khả năng thay thế Ông Diệm để làm cho chính sách chống cộng ở đây
  tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp Hội Đồng An Ninh quốc gia, Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson đề nghị: bằng mọi
  cách, phải đẩy mạnh ( leo thang, đổ quân tác chiến vào Việt Nam ) cuộc chiến đang thuận lợi. Cuối cùng, Tổng Thống
  Kennedy phải lớn tiếng: Vậy thì ở Sài Gòn, liệu có thứ chính phủ nào khác có thể chống cộng sản thành công được
  không ? Ông Kennedy lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan ( being in a dilemma ), ở lại Việt Nam thì càng lún sau vào
  vũng lầy, phải đối đầu trực tiếp với Mạc-Tư-Khoa và Bắc Kinh, rất nguy hiểm. Không ở lại thì chẳng lẽ thả nổi cái
  ” Chính sách ngăn chặn cộng sản – Containment Policy against Communism ” của Hoa Kỳ tại Á Châu thì cái khối
  dân chúng khổng lồ tại lục địa này sẽ đi tới đâu ? Giao hết cho cộng sản hay sao? Vả lại, từ lúc Ông Diệm nắm chính
  quyền cho đến lúc trước khi xẩy ra tình trạng hỗn loạn này, hai Ông Diệm và Nhu đã tạo được những thành công
  rất quan trọng về các phương diện: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, kỷ cương, trật tự, làm cho chính
  giới Hoa Kỳ tin tưởng rằng Hoa Kỳ cần phải trấn giữ cái ” Tiền đồn chống Cộng ” này. Bỏ đi sẽ vô cùng nguy
  hiểm. Ở ba cái xứ lạc hậu, chậm tiến thuộc các lục địa Á Phi ( backward, underdeveloped Asian and African
  countries ), mà lại đang có chiến tranh chống bọn cộng sản ma quái, xảo quyệt thì các Ông Diệm và Nhu quả là
  những khuôn mặt lãnh tụ rất cần thiết, kiếm cho ra người khá hơn không phải dễ dàng.
  Trưởng phái đoàn Ba-Lan ( cộng sản) trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến ( International Commission
  for Supervision and Control of the Cease-fire ), Mieczyslaw Maneli, tìm gặp Ông Ngô Đình Nhu để bàn định kế
  hoạch ” Thống nhất và trung lập hoá Việt Nam.- Unification and Neutralization of Vietnam ” hầu loại bỏ Hoa Kỳ ra
  khỏi vùng lãnh thổ này, dựa theo kế hoạch của Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle ( Pháp còn cay cú với Mỹ lắm,
  Mỹ không chịu yểm trợ bằng không quân nên Pháp đã phải ra đi sau cuộc thất trận ở Điện Biên Phủ, để cho Mỹ nhẩy
  vào thay thế ). Đại Sứ Pháp tại Sài Gòn, Roger Lalouette, thúc giục Maneli ( Ba Lan ) liên lạc ngay với Hà Nội để
  giàn xếp, thực hiện kế hoạch của Tổng Thống Pháp. Còn phiá Ông Diệm và Ông Nhu thì chỉ là lối thoát cuối cùng để
  khỏi bị lật đổ với nhiều kết quả tệ hại, nguy hiểm trong cuộc đảo chánh do phiá Hoa Kỳ đang đạo diễn.
 • Thủ Tướng cộng sản Hà Nội, Phạm Văn Đồng,đón nhận nồng nhiệt kế hoạch của Pháp và Ba-Lan. Maneli trở lại
 • Sài Gòn, gặp Ông Nhu và cho Ông Nhu biết rằng chính quyền Hà Nội sẵn sàng hợp tác với hai Ông Diệm và Nhu để
 • 2 ông thoát khỏi 1 âm mưu thâm độc, đồng thời tìm ra một giải pháp hợp lý, hợp tình cho vấn đề chấm dứt tình trạng
 • chiến tranh Việt Nam…
 • Giám Đốc cơ quan CIA cuả Mỹ bắt được tin này, liền thúc giục Ngoại Trưởng Mỹ, Dean Rusk: Hoa Kỳ phải ra
 • tay trước bằng cách yểm trợ tích cực cho các Tướng Lãnh thực hiện ngay cuộc đảo chánh, và đề nghị tức khắc tấn
 • công Bắc Việt nếu Hà Nội xiá vô vụ này… (… advises Rusk that the Generals be encouraged to move promtly with
 • their coup, and suggests attacking North Vietnam if Hanoi interferes…).
 • Ngày 5-10-1963 : Cabot Lodge phúc trình với Tổng Thống Kennedy là Tướng Dương Văn Minh được đề cử vào
  vai trò Thủ Lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh. Tướng Minh đã gặp Conein ( CIA),
  yêu cầu phía Hoa Kỳ đảm bảo chắc chắn là: Kể từ lúc này trở đi Hoa Kỳ
  không nên làm ngăn trở cuộc đảo chánh bằng bất cứ hình thức nào vì tình thế
  đã đi vào cái thế không thể lùi được nữa, đã quay lưng ra biển mất rồi, lộn xộn
  là chết hết vì Tướng Minh rất nghi ngờ sự quyết tâm của 2 Tướng Tôn Thất
  Đính và Nguyễn Khánh , 2 Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn ( Army Corps
  Commanders ) có quân trong tay và không nhiệt thành với cuộc đảo chánh
  này. Tổng Thống Kennedy chấp nhận yêu cầu này và khuyến cáo Cabot
  Lodge và CIA nên để cho các Tướng Lãnh tùy theo tình hình mà quyết định
 • hành động, cốt sao đạt được mục tiêu của Hoa Kỳ là Chống cộng sản hữu hiệu để ngăn chặn sự bành trướng của cộng
 • sản tại khu vực Á Châu.
 • Ngày 22-10-1963 : Tướng Mỹ Harkins gặp Tướng Trần Văn Đôn trong buổi tiếp tân tại Toà Đại Sứ Anh ở Sài Gòn.
  Tướng Harkins nói với Tướng Đôn là Ông ta có nghe biết về cuộc chuẩn bị đảo chánh, và cho rằng đó là 1 điều sai
  lầm… ( he knows of the coup and considers it a mistake…). Tướng Đôn hoảng hồn nên vội gặp ngay Conein cuả CIA
  và cho biết cuộc đảo chánh dự trù phải cho cho nổ ra vào ngày 26-10-1963, nhân lúc huy động quân lực cho ngày Lễ
  Quốc Khánh hàng năm, kẻo không Tướng Harkins nói theo kiểu đó thì… chết hết ! Tướng Đôn cũng run lắm chớ ! Lỡ
  Sư Phụ lông lá chơi ngón ” phản thùng ” thì chết cả lũ ! Mà nó hay chơi ngón này lắm. Conein bèn trấn an cho Tướng
  Đôn bớt ngán “-! Cái Ông Tướng Harkins, ông ấy nói theo ý nghĩ cá nhân cuả Ông ấy. Ăn nhằm chi ? Mình cứ… Go
  ahead ! Tướng Mỹ 4 sao Maxwell Taylor, Chủ Tịch Uỷ Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ ( U.S. Chief of Joint
  Staff ) đã từng tâm tình với Tướng Harkins cũng như với Tổng Thống Kennedy là đảo chánh lật đổ Tổng Thống
  Diệm thì rồi hậu quả sẽ phiền toái lắm, nếu không nói là nát bấy ( Completely crushed ); chúng ta hết còn khả
  năng chống cộng sản tại mảnh đất này nữa. Cộng sản Hà Nội lợi dụng tình hình rối loạn ở Sài Gòn cũng như nhiều
  thành phố khác, tung quân đánh phá hệ thống Áp Chiến Lược ( System of Strategic Hamlets ) do Ông Nhu chỉ đạo tổ
  chức các làng chiến đấu để chống lại và tiêu diệt các cơ sở chiến đấu hạ tầng ( Basic fighting organizations ) của
  cộng sản ngay tại nông thôn vì Ông Diệm và Ông Nhu biết rằng bên nào kiểm soát và nắm vững được nông thôn với
  80% dân số thì bên đó sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này.
  Các năm về trước, cộng sản đã từng bỏ hết các thành phố, nhưng nắm vững được nông thôn cho nên cuối cùng
  nguời Pháp đành chịu thua mặc dầu quân đội Pháp ngay từ lúc ban đầu, luôn luôn làm chủ tình hình trên các chiến
  trường với những phương tiện chiến tranh hùng hậu tưởng chừng như chỉ tối đa là 3 năm sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết
  khả năng chống cự của cộng sản để đạt chiến thắng. Điều này cũng giống y chang như ý nghĩ của Ông McNamara và
  nhiều Tướng Lãnh Mỹ khác khi ào ạt đổ quân tác chiến của Mỹ vào Việt Nam; trong đó có cả Tướng 4 sao
  Westmoreland, một thời từng là Tổng Chỉ Huy quân đội Mỹ tại Việt Nam hơn 10 năm sau vẫn cứ tưởng như vậy.
  Những nhân vật này chưa bao giờ hiểu được ” Sức mạnh cuả thế chiến tranh nhân dân – Power of People’s War
  Strategy ” mà Karl Marx và Lenin, Sư Tổ và Sư Phụ của Hồ Chí Minh, đã dậy cho người cộng sản biết một bí quyết
  “: làm thế nào để dùng sức yếu, nhưng tinh thần mạnh và quyết thắng cuả mình để đánh bại một kẻ thù có sức mạnh,
  nhưng thiếu một tinh thần quyết thắng dẻo dai và bền bỉ. ” Trong khi cộng sản tưởng rằng rối loạn ở Thủ Đô và các
  thành phố thì Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà sẽ chán nản, không còn tinh thần nào mà chiến đấu nữa – lại càng làm
  cho Tổng Thống Kennedy đâm ra phân vân, nghĩ ngợi là lật đổ Tổng Thống Diệm thì rồi tình hình nam Việt Nam,
  cái ” Tiền đồn chống Cộng ở Á Châu ” rồi sẽ ra làm sao đây? Chẳng lẽ bỗng dưng giao hết cho cộng sản! Lại
  thêm Tướng Maxwell Taylor, Chủ Tịch Uỷ Ban Tham Mưu Liên Quân, qua thông tin từ Tướng Harkins ở Sài Gòn, đã tỏ ra ủng hộ đường lối, chính sách cuả Tổng Thống Diệm. Theo 2 Tướng Taylor và Harkins thì lật đổ
 • Tổng Thống Diệm, loại bỏ Ông Nhu thì kể như dọn đường, mời cộng sản vào chiếm luôn Miền Nam. Đầu óc Tổng
 • Thống Kennedy thật là chao đảo, lộn xộn về vụ này. Cuối cùng, Tổng Thống Kennedy cấp tốc gửi điện văn cho Cabot
 • Lodge, ra lệnh liên lạc ngay với các Tướng đảo chánh yêu cầu ” Hãy khoan thực hiện cuộc đảo chánh! ” Cabot
 • Lodge và một số nhân vật cao cấp cuả Bộ ngoại giao Mỹ có liên hệ, ảnh hưởng với giới ” tài phiệt và phe phái Diều
 • hâu ” chủ trương leo thang chiến tranh, đổ quân tác chiến Mỹ vào Việt Nam, đã nhiều lần qua mặt, che mắt Ông
 • Kennedy; lần này lại thêm lần nữa dìm chết bức điện văn hoãn đảo chánh của Ông Kennedy, coi như… không
 • nhận được.

Ông Kennedy vốn thông minh cho nên đã nhận biết ra điều này cho nên Ông đã từng ra lệnh và nhắc nhở Bộ ngoại
giao Mỹ, các nhân vật cao cấp cuả Mỹ tại sài Gòn, kể luôn cả Cabot Lodge là ” Phải phúc trình ngay choTổng Thống
biết mọi biến chuyển quan trọng tại Việt Nam thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, và mọi
quyết định quan trọng đối với tình hình tại đây đều phải có ý kiến trước cuả Tổng Thống.”
Lệnh cuả TổngThống là như vậy nhưng các nhân vật cao cấp thuộc Bộ ngoại giao, Cabot
Lodge và cấp lãnh đạo CIA ở Sài Gòn có thi hành đúng đắn hay không lại là chuyện khác. Vì
tình trạng trên cho nên mặc dầu Cabot Lodge nhận được điện văn khẩn cấp ( Urgent
Message ) của Tổng Thống Kennedy yêu cầu liên lạc với các Tướng Lãnh Sài Gòn khoan
hãy khởi sự cuộc đảo chánh, nhưng Cabot Lodge chẳng bao giờ thông báo, yêu cầu

các Tướng Lãnh thi hành lệnh đó. Cuối cùng ( có lẽ vì đau đầu và mệt mỏi về chuyện này quá ), Tổng Thống
Kennedy đành phó mặc cho con cáo già, chuyên viên đảo chánh, Cabot Lodge, muốn làm chi thì làm (…President
Kennedy cables Lodge urgently to ask the Generals to postpone the coup, but Lodge never delivers the message. In
the end, Kennedy leaves the final judgement of the matter to Lodge…). Thế là, mặc dầu Tổng Thống Kennedy ra lệnh
hoãn kế hoạch đảo chánh lại, nhưng cuộc đảo chánh vẫn xẩy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 khi quân đảo chánh
bao vây dinh Tổng Thống tại Sài Gòn, tức là dinh Gia Long vì lúc này dinh Độc Lập đang sửa chữa…
Trong cuốn hồi ký mang tên “ The memoirs of Richard Nixon ”, Tổng Tống Nixon có kể lại rằng : khi đến
Pakistan, ông gặp lại người bạn cũ là Tổng Tống Ayub Khan. Tổng Thống Khan đã nói một cách đau buồn về việc hạ
sát Tổng Tống Ngô Đình Diệm như sau:
“Tôi không thể nói – lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu. Nhưng các ông đã ủng hộ ông ta
trong một thời gian dài và mọi người ở Á Châu đều biết điều đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành , họ biết
điều đó. Rồi đột nhiên các ông ngừng ủng hộ ông ta – và ông Diệm đã bị giết.” Ông ta lắc đầu và kết luận: “ Việc hạ
sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo Á Châu: làm một người bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm; trung
lập phải trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù ( của Hoa Kỳ ) lại tốt hơn! Lòng tin cậy như một sợi chỉ mong
manh và một khi nó đã đứt, rất khó mà nối lại.” ( Richard Nixon, The memoirs of Richard Nixon, Touchstone, New

York 1990, tr. 256 – 257 ) .

Ông cựu Đại Sứ Hoa Kỳ  Frederick Nolting trong cuốn “From Trust
To Tragedy ” của ông ta, đã viết về Tổng Thống Ngô Đình Diệm như
sau: ” Tôi đã có đọc lịch sử Việt Nam, và đã biết các cuộc chiến tranh
giành độc lập của xứ sở này, và cũng đã biết là ông Diệm hiểu biết tường
tận, thấu đáo vấn đề.  May mắn là tôi cũng đã có một căn bản hiểu biết
đáng kể về  triết học và khoa tôn giáo đối chiếu.  Nhưng tôi hoàn toàn
không được chuẩn bị để nghe những điều như thế nàỵ  Càng nghe, tôi
càng thích thú.  Tôi đặt những câu hỏi.  Mỗi câu hỏi lại mở ra một
chương mới, và sau một thời gian tôi nhận ra sự dấn thân tận hiến và lòng say mê của ông Diệm. Ông là người đã hiến
trọn đời mình để giữ cho bằng được căn cước lịch sử của dân tôc của ông  ta và ông ta hiểu nó, yêu thích nó.
     ….Cho đến lúc này cáo buộc quan trọng nhất của ông ta là người Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam.  Ông ta
( TT Diệm ) không muốn người Mỹ đoạt lấy trách nhiệm của Việt Nam.  Ông ta không muốn quân lực Mỹ chiến  đấu
cho nền độc lập và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Ông bảo tôi: ” Nếu chúng tôi không tự mình
thắng cuộc chiến này với sự viện trợ vô gíá của quý quốc thì như vậy chúng tôi sẽ thua và thua là đáng đời “. Ông ta
vô cùng cương quyết trong vấn đề này và ông ta cảm thấy rằng nếu chính phủ Nam Việt Nam trở nên lệ thuộc vào
Hoa Kỳ thì như vậy chứng tỏ luận cứ của Việt cộng là đúng.  Việt cộng thường nói rằng: ” Nếu các anh cúi đầu thần
phục Hoa Kỳ thì các anh sẽ thấy các anh đúng chỉ là thuộc địa của Mỹ cũng như 75 năm về trước Việt Nam đã từng
là thuộc địa của Pháp “. Về điểm tế nhị này tôi đã có thể trấn an ông ta, vì toàn bộ ý niệm của những khuyến cáo cho
toán đặc nhiệm cũng như những huấn thị cho tôi do TT Kennedy ban hành, là phải giúp Nam Việt Nam tự bảo vệ nền
độc lập tự Do của họ cho chính họ” ( Đại Sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting trong cuốn ” From Trust To Tragedy “).
*
Chúng tôi sẽ viết nốt về một vấn đề thật quan trọng, mà cho tới sau này nhiều người vẫn còn đặt ra câu hỏi: “Ai là
người đã ra lệnh giết Ông Ngô Đình Diệm, Tổng Thống đầu tiên của nền Cộng Hoà Việt Nam, ngưới đã chết một
cách thảm khốc chỉ vì:

 • Không chấp nhận cho Mỹ đưa quân tác chiến vào Việt Nam và nắm quyền lãnh đạo cuộc chiến đấu chống cộng sản
  tại đây, trao chính nghiã của cuộc chiến ( Just cause of the war ) vào tay cộng sản.
 • Bị bạn đồng Minh phản bội.
 • Bị một phần dân chúng hiểu lầm vì âm mưu thâm độc của thù trong và giặc ngoài.
 • Bị đám tay chân, bộ hạ, ham tiền bạc, quyền hành, hạ độc thủ vì đám người này đã bị sức mạnh Đô La của ngoại
  nhân khuất phục.

Chỉ có một điều duy nhất, an ủi được linh hồn Ông Diệm ở thế giới bên kia là: càng ngày càng có nhiều người
Việt Nam ( không những ở Miền Nam mà ngay cả ở Miền Bắc ), cũng như có nhiều nhân vật, truyền thông, báo chí
Mỹ và thế giới hiểu được sự thật về con người, lòng yêu thương đất nước cũng như dân tộc Việt Nam cuả Ông Diệm.,
đồng thời họ đưa ra ánh sáng : nhiều thủ đọan, mưu mô của những thế lực chính trị, tài phiệt của Siêu cường quốc
Hoa Kỳ muốn thay đổi sách-lược, vị thế của mình trên mảnh đất Việt Nam, vốn được kêu là “ tiền đồn chống cộng ở
Đông nam Á châu “ . Nhiều nhóm người, nhiều nhân vật cuả miền Nam đã bị vạch mặt là…hung hãn vùng lên làm
một cuộc…” cách mạng vĩ đại “ giải phóng đủ thứ trên đời, theo kế hoạch của cộng sản Việt Nam và quốc tế. Sau
này những nhóm người, những nhân vật đó mới …sáng mắt ra mà nhận thấy rằng : Xóa bỏ chế độ Việt Nam Cộng
Hòa, rước chính quyền cộng sản Bắc Việt vào miền Nam quả thực là một sự ngu dại…vô cùng xuẩn ngốc, điên
khùng, không còn…thuốc nào chữa được nữa. Cộng sản kéo tới đâu là nhân dân miền Nam, kéo theo nhiều
người dân của miền Bắc nữa, bỏ chạy tới đó, bất kể hiểm nguy, sống chết nơi biển cả, nơi núi rừng biên giới, vì
người dân sợ hãi cái độc ác, tàn bạo, dã man, ngu si, dốt nát, tham lam, cuồng tín… của cộng sản, chủ trương
dùng bạo lực để cai trị, đàn áp, tiêu diệt mọi mọi gốc rễ Dân Chủ, Tự Do, No ấm… đang phát triển tốt đẹp, của Nam
Việt Nam, nhất là thời kỳ 9 năm của nền Đệ nhất Cộng Hòa, khi so sánh với tất cả các quốc gia vùng Đông Nam Á
châu, về tất cả mọi mặt : chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội vv…Khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị thù
trong, giặc ngoài hợp lực xóa bỏ thì cộng sản Hà Nội với sự chỉ đạo, sự yểm trợ tối đa của cộng sản quốc tế, tính
ngay tới việc dùng bạo lực tràn vào miền Nam…một cách dễ dàng mà thôi , vì cửa ngõ miền Nam coi như bỏ ngỏ, sự
phòng vệ trên mọi chiến tuyến đã chẳng còn chi đáng sợ, lại thêm có sẵn những lực lượng do cộng sản tạo dựng ở
khắp… hang cùng, ngõ hẻm để đón rước chúng vào, dựng nên một xã hội kiểu nhà tù lớn cho một dân tộc, nhân dân
làm chủ đất nước phải xếp hàng cả buổi để lãnh bông, nhận phiếu mua gạo, khoai, sắn, bo bo, lâu lâu có thêm tí
đường, tí thịt … rồi còn “ khẩn trương “ trở về …lao động là vinh quang ban ngày, tối đến nghe cái loa ở Phường,
khóm, thôn làng suốt ngày ra rả “ đục vào tai “ những lời lẽ tuyên truyền về cái…Hạnh phúc, Tự do, No ấm “ cực kỳ
Siêu việt, tuyệt vời “ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quang vinh…
San Diego – California
Phan Đức Minh


Tài liệu tham khảo:

 • The Death of A Nation. – John A. Stormer.- Liberty Bell Press.- Missouri, 1978.
 • The World Almanac of The Vietnam War .- John S. Bowman (General Editor).- Bison Books Corp.- New York,
  1985.
 • Vietnam: The History & Tactics .- Ashley Brown & Adrian Gilbert.- Orbis Publishing Limited.- London, 1982.
 • Kennedy. – Theodore Sorensen.- Harper & Row.- New York, 1965.
 • A Book of U.S. Presidents. – George Sullivan.- Scholastic Incorporation.- New York,1984.
Advertisement

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s