Lể Tưởng Niệm 1 Năm Việt Dũng

 

Vinh danh và tưởng nhớ một thiên tài đã cống hiến cả đời mình cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền tại Việt Nam; và Hạnh Phúc cho người bất hạnh.

Xin xem chi tiết trong poster.

VietDzung1year

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s