Ngày Tri Ân và Vinh Danh Các Chiến sĩ Việt Mỹ

Kính mời Đồng hương khắp nơi cùng tham dự Ngày Tri Ân và Vinh Danh các Chiến Sĩ Việt Mỹ tại :Saint Thomas Aquinas Hall, 1400 Suther Rd. Charlotte, NC 28213, vào lúc 15:00 ngày 2 tháng 5 -2015- Xin xem chi tiết trong Poster .

Poster

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s